Motiverede medarbejdere øger væksten i virksomheden

Hemmeligheden til de fleste virksomheders succes ligger i medarbejdernes motivation. Hvis medarbejderne er motiveret til at fuldføre deres arbejdsopgaver med gejst, bliver opgaverne oftest også lavet hurtigere og bedre. En motiveret medarbejder er glad for at komme på arbejde og komme i gang med de opgaver, der måtte være. Væksten bliver øget i virksomheden af motiverede medarbejder, fordi arbejdet netop bliver gjort mere effektivt. Det er især vigtigt, hvis virksomheden arbejder med salg, at sælgerne er motiveret og engagerede i deres arbejde, da det hurtigt vil kunne gennemskues af kunder og samarbejdspartnere. Kunder vil ikke kunne stole på en sælger, der ikke virkelig sælger varen, og de kan hurtigt gennemskue om sælgerne er der for pengenes skyld eller om de virkelig tror på produktet/virksomheden, som de forsøger at sælge. Men hvordan motiverer man så sine medarbejdere? Og er det kun arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er motiveret?

Sådan finder medarbejderne selv motivation

Det er ikke altid kun op til arbejdsgiveren at sørge for, at medarbejderne trives på arbejdet og har motivation til at fuldføre de pågældende arbejdsopgaver. Hvis medarbejderne efter noget tid i det samme job har mistet motivationen, kan de først og fremmest begynde at overveje, hvad der ville motivere dem. Hvordan ønsker de motivation? Er arbejdsopgaverne for kedelige og rutinemæssige? Mangler medarbejderne måske lidt mere diversitet i arbejdsopgaverne? Skal der mere fart på eller skal farten sættes ned i forhold til, hvor mange arbejdsopgaver, man får tildelt pr. dag? Er medarbejderne stresset over de mange arbejdsopgaver eller ønsker de mere udfordring? Der er mange spørgsmål, som medarbejderne først kan stille sig selv og derefter gå til arbejdsgiveren, for at forhandle om en anderledes arbejdsdag, der kan give mere motivation. På hubspot.com kan man finde forskellige motiverende citater, som kan være en start til at hjælpe med at få mere motivation på arbejdet. Hvis man vil gå all in på at forsøge at motivere sig selv, kan man eventuelt vælge at printe de vigtigste citater ud og hænge dem op på det kontor eller område, man sidder i på arbejdet. Sam Levenson har eksempelvis udtalt følgende citat:

”Don’t watch the clock; do what it does. Keep going.”

Man kan også vælge bare at lave et word dokument til sig selv, hvor man har indsat flere motiverende citater, som kan guide medarbejderen på rette spor.

Sådan motiverer du dine medarbejdere

Det er lige så vigtigt for medarbejderne, som det er for arbejdsgiveren, at medarbejderne er motiveret i forhold til deres arbejde. Det er fordelagtigt for arbejdsgiveren, at medarbejderne er motiveret, da det netop øger væksten, når medarbejderne udfører arbejdsopgaverne hurtigere, bedre og med mere glæde. Derfor er det vigtigt, at man som arbejdsgiver er åben og lyttende, når medarbejderne gerne vil tale om, hvordan de ønsker mere motivation. Arbejdsgiveren må være åben for forslag, men naturligvis stadig på et realistisk plan inden for virksomhedens grænser. Derefter må arbejdsgiveren og medarbejderen sammen finde frem til en løsning, der kan gavne begge parter. Ligesom medarbejderen kan finde frem til motiverende citater, kan arbejdsgiveren måske også forsøge, at finde en bestemt måde at motivere på. Det kan f.eks. være med et overordnet citat eller motto, som virksomheden bruger som generel motivation. En peptalk om fordelene i virksomheden og dens arbejdsopgaver kunne også være behjælpelig. Leocall.com er et eksempel på en virksomhed, der benytter sig af- og specialiserer sig i scoreboards. Et scoreboard giver et overblik over salg, sælgere, opkald, m.m. og opdateres hele tiden. Det kan være med til at motivere medarbejderne til at præstere bedre eller se på de gode resultater og vide, at virksomheden er på rette spor.

You may also like...

Contact Us