Skab bedre trivsel med ledelse uden grænse

Arbejdsmarkedet er i dag præget af at være et yderst grænseløst arbejde. Dette giver masser af frihed og fleksibilitet for de ansatte i virksomheden, hvilket i den grad kan fremme produktivitet og kreativitet. Men de manglende grænser kan også være en hindring. Nogle medarbejdere vil opleve det svært at balancere arbejdsopgaverne, hvilket kan lede til stress. Som leder kan du dog gøre dit for at reducere stress og fremme trivsel i organisationen. Du kan altså lede stress væk ved at være en god ledelse. Læs med her på siden for at få nogle råd til, hvordan du netop gør dette.

Vis løbende anerkendelse over for medarbejderne

En fejl, som mange ledelser gør, er at give medarbejderne alt for lidt ros og anerkendelse – eller blot give det, når en opgave er blevet udført. I stedet bør du som ledelse sørge for at vise anerkendelse over for medarbejderne løbende. På denne måde ved de, hvornår de har gjort deres arbejde godt – og hvornår de kan udvikle deres kompetencer til at udføre arbejdet endnu bedre.

Sørg for at gøre hverdagen på jobbet tilpas forudsigelig

Uforudsigelighed gør hverdagen spændende. Det betyder, at ikke to dage er ens, hvorfor medarbejderen ikke går død i arbejdet og keder sig. Men er der for meget uforudsigelig i hverdagen, kan dette være en hindring. Kreativiteten udfordres, hvilket kan have en negativ indflydelse på medarbejdernes mulighed for at være effektive og produktive. Sørg derfor for at skabe tilpas forudsigelighed i de ansattes hverdag, så de har de bedste rammer for kreativitet.

Gør dine signaler tydelige og klare

Når du skal kommunikere noget til medarbejderne, kan du føle, at du har kommunikeret det til UG. Men føler medarbejderne det samme? Vær opmærksom på at signalere tydeligt og klart, så de ansatte rent faktisk kan forholde sig til klare normer. Gør du ikke det, kan det skabe forvirring, misforståelser og endda lede til konflikter eller fejl i udførelsen af arbejdsopgaver.

Dosér involveringen af medarbejderne

Det gælder som leder om at finde balancen i forhold til at involvere sine medarbejdere. Involveres de for lidt, vil de føle sig overset, ligegyldige og udenfor. Involveres de for meget, kan det lede til forvirring, irritation og afhængighed. Fokuser på at dosere involveringen af de ansatte, således at de ikke skal tage stilling til alt i deres arbejde – og derfor ikke har tid eller overskud til at udføre selve arbejdet.

Tag et kig på din egen trivsel og tag hånd om den

Vigtigheden af trivsel hos medarbejdere er stor. Men vigtigheden af din egen trivsel er mindst lige så vigtig. Derfor må du ikke overse dine egne behov og din egen trivsel i dit arbejde som leder. Påtager du dig for mange opgaver og for meget ansvar, kan du blive stresset – og dette kan smitte af på de ansatte. Uddeleger gerne arbejde for at belaste dig selv mindre. Du kan for eksempel få hjælp til lønadministration for at få mere luft i arbejdet som leder.

Vær ambitiøs, men hold det i snor

At være ambitiøs er en uundværlig egenskab, hvis succes ønskes. Ambitioner skaber vækst og lyst til at nå nye og større mål – men husk at holde ambitionen i snor. Dine medarbejdere skal selvfølgelig brænde for deres arbejde, men de må ikke brænde ud. 

You may also like...

Contact Us